Logga in


Dimensionering av betongplatta på mark

Beräkning av dimensionerande linjelast eller punktlast för betongplatta på mark med underliggnade EPS-isolering, samt beräkning och kontroll av deformationer.

Nyheter i version 3.0 :

  • Beräkningar i programmet är nu enligt EKS (Eurokod)
  • Av resultatutskriften kan du utläsa läget för momentnollpunkt i plattan för lastfallen 7-9

Programmet har tagits av EPS Bygg, en sektorgrupp i IKEM