Till startmeny

1. Invändig Punktlast

Betong

Eck = 30.0 GPa

fcck = 20.0 MPa

fctk = 1.5 MPa

Ecl = 7.50 GPa

ηγm_Emodul = 1.2

ηγm_hållf = 1.5

Kryptal:

Jord

Geoteknisk klass:

Material:

Material:

$FORM_gk2_mat

Hög grundvattennivå


fmark = 200 kPa

Ek= ${E_mk_rec} MPa

${FORM_GK2_E_mk_override}

γm= ${gamma_Emod_jord_rec}

${FORM_GK2_gamma_Emod_jord_override}

φ= ${phi_friktion_rec} °

${FORM_GK2_phi_friktion_override}

γm= ${gamma_friktion_rec}

${FORM_GK2_gamma_friktion_override}

Cuk= ${f_cuk_rec} kPa

${FORM_GK2_f_cuk_override}

γm= ${gamma_kohesion_rec}

${FORM_GK2_gamma_kohesion_override}

ρ= ${GK2_RHO_DEFAULT} kN/m3

$FORM_gk2_rho_override

fmark = 200 kPa

$FORM_F_MARK_OVERRIDE


Krav på sprickbegränsning


Isolering

Lastbärande

Övrig

Eeps = 6.0 MPa

feps = 180.0 kPa

γm = 1.3

Armering

Enkel armering

ηγm_Emodul = 1.05

ηγm_hållf = 1.15

Underkantsarmering Nät: d:    s:

Överkantsarmering Nät: d:   s:

kantbalkens underkantsarmering stänger, diameter mm

Underkantsarmering effektiv höjd

kantbalkens överkantsarmering stänger, diameter mm

överkantsarmering effektiv höjd

Armeringen fördeles på mm

Resultat brottlast

Lasttyp

Dimensionerande bärförmåga

På grund av

P

27 kN

EPS

A

29 kN

EPS

B

31 kN

EPS

C

34 kN

EPS

Läge för momentnollpunkt i plattan

${X_NOLL_MAX}

Resultat brukslast

Resultat brukslast (6 månader - 10 år)

Värde

Villkor

Nedböjning

0.4mm

 

Deformation EPS (εeps )

0.34%

<3%

Inga krav på sprickbegränsning

Minsta avstånd mellan punktlaster

1500 mm

Minsta diameter på styv EPS under punktlast

400 mm

Information

Projekt:

Dokument:

Datum: 20240720 05:54

Ansvarig:

Företag: Demo (Demo)

Licens ans.: Demo

Anm:


Computed in 0.08s