Beräkningsprogram för last
på grundplatta av betong

PEPS gör livet lite enklare


Med beräkningsprogrammet PEPS dimensionerar du snabbt och tillförlitligt betongplatta på mark med eps-isolering. PEPS beskriver och beräknar nio olika lastfall. Du kan beräkna linjelast, punktlast samt dimensionera och kontrollera deformationer.


Här kan du testa PEPS i vår demo, läsa mer om programmet samt skaffa en egen licens! En licens kostar 2 000 kr/år för en användare eller 7 000 kr/år för ett företag (obegränsat antal användare). En uppdatering av PEPS genomfördes 2011 och beräkningarna görs nu enligt EURO-koder.


PEPS är utvecklat av EPS Bygg, en sektorgrupp i branschorganisationen IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige. Läs mer på epsbygg.se
Testa PEPS här – nio olika lastfall

Beräkning av dimensionerande linjelast eller punktlast för betongplatta på mark med underliggande EPS-isolering samt beräkning och kontroll av deformationer. Beräkningarna görs enligt EURO-koder.

Prova PEPS här

Placeholder

PEPS har utvecklats av EPS Bygg en sektorgrupp i IKEM. Som upphovsman till programvaran tar vi inget ansvar för de beräkningar och konstruktioner som görs av de enskilda användarna. Läs mer om PEPS, beräkningsprinciper och teorierna bakom programmet samt hur det är utvecklat och uppbyggt under FAKTA.

Gör ditt jobb lite enklare – skaffa PEPS!

En licens för en användare kostar 2 000 kr/år för en användare eller 7 000 kr/år för ett helt företag. Skolor, högskolor och universitet betalar 5 000 kr/år.

Beställ här!

Placeholder

Fakta om PEPS

 • Läs mer om beräkningsprinciper och teorierna bakom programmet:
  Bärande Konstruktioner med EPS – Beräkningsprinciper
  PEPS – Beräkningsprinciper

  Observera att den bruksgränskontroll som görs av programmet inte tar hänsyn till plastisk deformation i jordmaterialet under EPS-cellplasten. För sättningsbenägen undergrund måste jordens sättningsegenskaper bedömas separat. En begränsning av jordens bärförmåga kan vara nödvändig av denna orsak. Kontakta sakkunnig geotekniker för rådgivning.

  Armering som visas i figurer är enbart schematisk.

 • Programmet beräknar minimiarmering enligt kraven i BBK 04, kap. 4.5.6 för begränsning av sprickor orsakade av tvång. Denna armering utgör ingen garanti för en sprickfri betongplatta. Måttliga krav på sprickbegränsning beaktar friktion mot underlaget medan Höga krav på sprickbegränsning bortser från friktion.

  Synpunkter? Hör av dig!


Kontakt

Henrik Oxfall
Verksamhetsansvarig för EPS Bygg
Ansvarig för plastbearbetningsfrågor i IKEM

Tel direkt: +46 10 455 38 98
Tel mobil: +46 700 89 13 98
E-post: henrik.oxfall@ikem.se