Logga in


Dimensionering av betongplatta på mark

Beräkning av dimensionerande linjelast eller punktlast för betongplatta på mark med underliggnade EPS-isolering, samt beräkning och kontroll av deformationer.

Förtydliganden och nyheter i PEPS version 4.0:

 • Programmet ska endast användas vid beräkning av konstruktioner på lastbärande EPS med dokumenterad tillverkningskontroll avseende karakteristisk tryckhållfasthet.
 • Alla övriga materialdata och beräkningar i PEPS överensstämmer med Eurokod och EKS.
 • PEPS utgår ifrån att användaren följer gällande föreskrifter i Eurokod 2 och EKS. Krav på minsta armering i platta och kantbalk enligt kap. 9 i Eurokod 2 ska uppfyllas.
 • PEPS anger rekommenderad armering i platta med hänsyn till behov av sprickfördelning i bruksgränstillstånd enligt 7.3.2 i Eurokod 2.
 • För lastfall 4, 6, 7, 8 och 9 tillåter nu PEPS såväl en centriskt enkelarmerad som en dubbelarmerad platta.
 • Bredd på bärande EPS under kantbalk antas av programmet vara kantbalkens bredd ökad med ett mått motsvarande halva tjockleken av EPS-skivan.
 • Vid val av geoteknisk klass 2 (GK2) förutsätts att valda jordparametrar kan verifieras av geotekniker. I annat fall används geoteknisk klass 1 (GK1).
 • Den bruksgränskontroll som utförs av PEPS tar inte hänsyn till eventuell förekommande plastisk deformation i jordmaterialet under EPS-isoleringen.
 • För sättningsbenägen undergrund måste jordens sättningsegenskaper bedömas separat. En begränsning av jordens bärförmåga av detta skäl kan därför vara nödvändig. Kontakta sakkunnig geotekniker för rådgivning

Nyheter i version 3.0 :

 • Beräkningar i programmet är nu enligt EKS (Eurokod)
 • Av resultatutskriften kan du utläsa läget för momentnollpunkt i plattan för lastfallen 7-9

Programmet har tagits fram av EPS Sverige, en sektorgrupp i IKEM