Demo


Dimensionering av betongplatta på mark

Beräkning av dimensionerande linjelast eller punktlast för betongplatta på mark med underliggnade EPS-isolering, samt beräkning och kontroll av deformationer.
Programmet har tagits fram av EPS Sverige, en sektorgrupp i IKEM

PEPS meny

2. Invändig punktlast över genomskuren fog

Placeholder

3. Punktlast vid kant

Placeholder

4. Punktlast vid hörn

Placeholder

5. Invändig linjelast

Placeholder

6. Linjelast vid kant

Placeholder

7. Linjelast på kantbalk

Placeholder

8. Punktlast på kantbalk

Placeholder

9. Punktlast vid hörn på kantbalk

Placeholder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu.

Läs mer om beräkningsprinciper och teorierna bakom programmet:
PEPS – Beräkningsprinciper

Synpunkter? Hör av dig!

Observera att den bruksgränskontroll som görs av programmet inte tar hänsyn till plastisk deformation i jordmaterialet under EPS-cellplasten. För sättningsbenägen undergrund måste jordens sättningsegenskaper bedömas separat. En begränsning

av jordens bärförmåga kan vara nödvändig av denna orsak. Kontakta sakkunnig geotekniker för rådgivning.

Armering som visas i figurer är enbart schematisk

Programmet beräknar minimiarmering enligt kraven i BBK 04, kap. 4.5.6 för begränsning av sprickor orsakade av tvång. Denna armering utgör ingen garanti för en sprickfri betongplatta. Måttliga krav på sprickbegränsning beaktar friktion mot underlaget medan Höga krav på sprickbegränsning bortser från friktion.